KÄNSLOSMART

 FÖR FÖRÄLDRAR

KÄNSLOSMART
 FÖR FÖRÄLDRAR

Mer känsla och mindre stress i familjen!

Mer känsla och mindre stress i familjen!

VILL DU KÄNNA DIG TRYGG NÄR BARNETS KÄNSLOR STORMAR?

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv och jag är övertygad om att du gör allt för att ditt barn ska leva sitt bästa liv. Men ibland blir det ändå tokigt, eller hur? Självklart ska du kunna känna dig trygg när barnets känslor stormar, det kanske jag kan hjälpa till med?

 

Eftersom våra barns framtida liv i så hög utsträckning påverkas av de första viktiga åren har jag de senaste femton åren arbetat med frågan hur vi vuxna bättre ska kunna förstå och möta barns känslor. Det gör både våra barn och oss själva trygga. 

 

Barn behöver lyhörda och närvarande vuxna som stöttar dem att förstå och handskas med känslor, stress och relationer. Det gör ditt barn bättre rustad att möta livets motgångar. För att göra det lättare för dig att stötta ditt barns utveckling, har jag tagit fram den här webbkursen.


Du får en välmatad kurs, som du lätt kan ta till dig när det passar dig. Hemma vid köksbordet, innan läggdags eller på bussen på väg till jobbet. Det mesta av innehållet kommer du direkt att kunna omsätta i praktiken. Du kan gå tillbaka för att se filmerna och göra övningarna hur många gånger som helst i takt med att du utvecklar din förmåga att hantera olika känslomässigt laddade situationer.


VAD INNEHÅLLER KURSEN?

 • 1
  KONKRET HJÄLP HUR DU HANTERAR UTMANANDE SITUATIONER
  Det får du genom teoretisk kunskap, konkreta tips och vägledning som har för avsikt att ge dig de insikter du behöver för att kunna lösa dessa situationer på ett sätt du känner dig nöjd med.
 • 2
  INSIKTER OM DIG SJÄLV OCH DINA VUXENRELATIONER
  Att lära sig möta barns känslor hjälper dig även att förstå dig själv och kan därför stärka även andra relationer.
 • 3
  PRAKTISKA OCH KONKRETA EXEMPEL OCH ÖVNINGAR
  Att få bra resultat handlar om att gå från insikt till handling. Därför innehåller kursen exempel och övningar som gör det lätt för dig att omsätta kursens innehåll i vardagen.
 • 4
  HJÄLPER TILL ATT STÄRKA DITT BARN INIFRÅN
  Genom att lära våra barn att hantera känslor mer effektivt, får de lättare att utveckla självkänsla, stå emot stress och att sätta gränser mot andra när det behövs.
 • 5
  FORSKNINGSBASERAD TEORI OCH BEPRÖVAD METODIK
  Kursens innehåll och sätt att hantera och förhålla sig till känslor är baserat på forskning och kursledaren Maria-Pia Gottberg har under  många år varit verksam som föreläsare inom förskolan. Många förskolor vittnar om de stora positiva effekter som de uppnått genom att anamma kursledarens sätt att möta barns känslor.

KURSEN BESTÅR AV 6 DELAR SOM DU ENKELT HAR TILLGÅNG TILL VIA DET WEBBASERADE VERKTYGET.

De olika delarna guidar dig steg för steg på en resa där du utforskar och lär om känslor. Både ur eget perspektiv och ur barnets, så att ni tillsammans kan hitta ett sätt att kommunicera som stärker er relation och hjälper barnet att hantera sina egna känslor. Ett mycket effektivt sätt att rusta ditt barn för livets alla oförutsedda händelser.


Efter den första delen som är en introduktion där du får lära känna innehållet och kursledaren, följer sex delmoment som gör det lätt att hänga med och bygga på dina kunskaper.

VAD ÄR KÄNSLOR? 

Vi börjar naturligtvis med att förstå vad känslor är och hur jag på ett lekfullt sätt kan börja lära mitt barn att handskas med sina känslor.

MÖT OCH BEKRÄFTA BARNET

Här lär vi oss en modell för att bekräfta barnets känslor utan att värdera dem men ger våra barn rätten att känna det de känner.

FÖRSTÅ ANDRAS KÄNSLOR

Vi lär oss hur vi konkret kan ta andra människors perspektiv och utforskar varför det ibland uppstår en fnurra på tråden när vi vill kommunicera.

STRESS I FAMILJEN

Stress och känslor är intimt förknippade. Här lär vi oss om våra motivationssystem, för att öka förståelsen och bidra till att minska familjens stress.

SJÄLVMEDKÄNSLA

En av nycklarna till att leva ett liv i känslomässig balans och minska stressen är att utöva självmedkänsla. Du får verktyg att lära dig och ditt barn denna förmåga.

FAMILJELIVETS UTMANINGAR OCH BARNS VIKTIGA LEK 

Barn som skriker i butiken, som vägrar sova, som surar eller inte vill ta på sig kläderna. Här får du handfasta råd att hantera olika tuffa situationer.

VAD ÄR SPECIELLT MED JUST DENNA KURS?

Bli en mer känslosmart förälder

Det handlar absolut inte om att försöka vara en ”perfekt vuxen” utan snarare om att du skaffar dig både kunskap och redskap som hjälper dig att bekräfta och vägleda ditt barn på ett känslosmart sätt när trötthet, hunger och annat får ditt barn att ”krascha”.

 

Träning ger färdighet

Men, det är inte bara i ”skarpt läge” som vi lär oss att handskas med känslor, stress och relationer. Mycket av lärandet och utvecklingen sker när känslosvallet har lagt sig och ditt barn tillsammans med dig får prata om sina upplevelser. Att sätta ord på känslor har genom forskning visat sig vara en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot stress och psykisk ohälsa.

 

Utforska och förstå känslor

Barn utvecklas också i leken och genom att iaktta andra. På så vis både utforskar och tränar sig ditt barn i att handskas med känslor och förstå sociala koder. Och ju yngre ditt barn är, desto mer formbar är hjärnan. Under de första tre åren gör hjärnan en miljon kopplingar per sekund! Utvecklingen pågår hela tiden och det ditt barn gör mycket av leder till starka kopplingar, det vill säga skapar vanor och mönster för hur hen senare i livet kommer att agera. Och tvärtom så bildas det inte några starka kopplingar av det som ditt barn gör lite eller inget av. Vi har med andra ord allt att vinna på att tidigt stötta våra barn mot att förstå, sätta ord på och reglera sina känslor. På köpet brukar familjelivets utmaningar flyta smidigare och konflikterna behöver inte kosta lika mycket energi. 

 

Rusta dig för utmaningar

Känslosmart för föräldrar ger dig nycklarna att bättre förstå och möta känslor – både dina egna och ditt barns ! För håll med om att föräldrarollen väcker känslor till liv, både positiva och de mer utmanande känslorna!

Bli en mer känslosmart förälder

Det handlar absolut inte om att försöka vara en ”perfekt vuxen” utan snarare om att du skaffar dig både kunskap och redskap som hjälper dig att bekräfta och vägleda ditt barn på ett känslosmart sätt när trötthet, hunger och annat får ditt barn att ”krascha”.

 

Träning ger färdighet

Men, det är inte bara i ”skarpt läge” som vi lär oss att handskas med känslor, stress och relationer. Mycket av lärandet och utvecklingen sker när känslosvallet har lagt sig och ditt barn tillsammans med dig får prata om sina upplevelser. Att sätta ord på känslor har genom forskning visat sig vara en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot stress och psykisk ohälsa.

 

Utforska och förstå känslor

Barn utvecklas också i leken och genom att iaktta andra. På så vis både utforskar och tränar sig ditt barn i att handskas med känslor och förstå sociala koder. Och ju yngre ditt barn är, desto mer formbar är hjärnan. Under de första tre åren gör hjärnan en miljon kopplingar per sekund! Utvecklingen pågår hela tiden och det ditt barn gör mycket av leder till starka kopplingar, det vill säga skapar vanor och mönster för hur hen senare i livet kommer att agera. Och tvärtom så bildas det inte några starka kopplingar av det som ditt barn gör lite eller inget av. Vi har med andra ord allt att vinna på att tidigt stötta våra barn mot att förstå, sätta ord på och reglera sina känslor. På köpet brukar familjelivets utmaningar flyta smidigare och konflikterna behöver inte kosta lika mycket energi. 

 

Rusta dig för utmaningar

Känslosmart för föräldrar ger dig nycklarna att bättre förstå och möta känslor – både dina egna och ditt barns ! För håll med om att föräldrarollen väcker känslor till liv, både positiva och de mer utmanande känslorna!

LÄR KÄNNA FRIENDY!

Känslodockan Friendy är ett unikt koncept med dockor med olika känslouttryck (glad, arg, rädd, ledsen, sur och lugn) som också omfattar bilder, böcker och musik. Du behöver inte ha tillgång till dockornaför att tillgodogöra dig kursen men om du vill så kan Friendy vara ett roligt och enkelt verktyg för att leka fram språk och kunskap om känslor i familjen.


Vill du läsa mer om känslodockan Friendy kan du göra det HÄR!

Känslodockan Friendy är ett unikt koncept med dockor med olika känslouttryck (glad, arg, rädd, ledsen, sur och lugn) som också omfattar bilder, böcker och musik. Du behöver inte ha tillgång till dockorna för att tillgodogöra dig kursen men om du vill så kan Friendy vara ett roligt och enkelt verktyg för att leka fram språk och kunskap om känslor i familjen.


Vill du läsa mer om känslodockan Friendy kan du göra det HÄR!

VAD INNEBÄR DET ATT VARA KÄNSLOSMART?

Att leva ett känslosmart liv är att ha kunskap och ett intresse för hur vi människor fungerar på insidan. När vi har koll på insidan mår vi bättre och fungerar dessutom bättre på utsidan, tillsammans med andra. Den som kan sätta ord på det som känns kommer att förstå sig själv och andra bättre. Men eftersom många av oss inte har fått med oss vanan att möta våra känslor på ett självklart sätt från barndomen, kan det upplevas som både svårt och läskigt. Tanken på att möta sina känslor kan vara så skrämmande att vi istället lägger locket på eller flyr genom att distrahera oss på olika sätt.

 

För dig som vill ha en kortversion av hur ett känslosmart liv ser ut så är en  förenklad sammanfattning att det handlar om att:

1) ha koll på hur känslorna uppstår, uppfatta dem i kroppen och att sätta ord på dem 
2) förstå varför det är viktigt för oss att lyssna på dem och 
3) hur vi går våra egna och andras känslor till mötes.

Hur du gör allt detta kommer du få veta mer om i den här kursen. Vill du fördjupa dig ännu mer finns boken ”Känslosmart – konsten att leva med sig själv och andra”. I den finns känslosmarta reflektioner och övningar som hjälper dig i ditt eget utforskande mot att agera mer känslosmart.

Boken är skriven av kursledaren Maria-Pia Gottberg och Anna Eriksson Skarin för Norstedts förlag, vill du veta mer om Känslosmart; boken, podden och annat kul som författarna gör, klicka här!

 

Varmt välkommen att ta del av kursen med nycklarna till att bli en mer KÄNSLOSMART FÖRÄLDER!

Att leva ett känslosmart liv är att ha kunskap och ett intresse för hur vi människor fungerar på insidan. När vi har koll på insidan mår vi bättre och fungerar dessutom bättre på utsidan, tillsammans med andra. Den som kan sätta ord på det som känns kommer att förstå sig själv och andra bättre. Men eftersom många av oss inte har fått med oss vanan att möta våra känslor på ett självklart sätt från barndomen, kan det upplevas som både svårt och läskigt. Tanken på att möta sina känslor kan vara så skrämmande att vi istället lägger locket på eller flyr genom att distrahera oss på olika sätt.

 

För dig som vill ha en kortversion av hur ett känslosmart liv ser ut så är en  förenklad sammanfattning att det handlar om att:

1) ha koll på hur känslorna uppstår, uppfatta dem i kroppen och att sätta ord på dem 
2) förstå varför det är viktigt för oss att lyssna på dem och 
3) hur vi går våra egna och andras känslor till mötes.

Hur du gör allt detta kommer du få veta mer om i den här kursen. Vill du fördjupa dig ännu mer finns boken ”Känslosmart – konsten att leva med sig själv och andra”. I den finns känslosmarta reflektioner och övningar som hjälper dig i ditt eget utforskande mot att agera mer känslosmart.


Boken är skriven av kursledaren Maria-Pia Gottberg och Anna Eriksson Skarin för Norstedts förlag, vill du veta mer om Känslosmart; boken, podden och annat kul som författarna gör, klicka här!

 

Varmt välkommen att ta del av kursen med nycklarna till att bli en mer KÄNSLOSMART FÖRÄLDER!

OM KURSLEDAREN

Maria-Pia Gottberg har under de senaste femton åren fördjupat sig i det som rör vårt inre, inte minst känslorna.
 

Hon är en mycket uppskattad föreläsare, utbildare och författare som har skrivit flera egna böcker, medverkat i ett antal antologier men som nu också debuterar på Norstedts förlag med boken "Känslosmart - konsten att leva med sig själv och andra" som hon har skrivit tillsammans med Anna Eriksson Skarin.


Maria-Pia är lic. mental tränare och har utvecklat känslodockan Friendy, ett koncept som gör det både konkret och roligt att lära om känslor, stress och relationer - både för barn och vuxna.


OM KURSLEDAREN


Maria-Pia Gottberg har under de senaste femton åren fördjupat sig i det som rör vårt inre, inte minst känslorna.
 

Hon är en mycket uppskattad föreläsare, utbildare och författare som har skrivit flera egna böcker, medverkat i ett antal antologier men som nu också debuterar på Norstedts förlag med boken "Känslosmart - konsten att leva med sig själv och andra" som hon har skrivit tillsammans med Anna Eriksson Skarin.


Maria-Pia är lic. mental tränare och har utvecklat känslodockan Friendy, ett koncept som gör det både konkret och roligt att lära om känslor, stress och relationer - både för barn och vuxna.


Kom igång direkt! HÄR BESTÄLLER DU WEBBKURSEN...

Webbkursen Känslosmart förälder

Detta ingår:

 • Ca 40 lektioner
 • Nedladdningsbara pdf:er
 • Nedladdningsbara avslappningsövningar
 • Intervjuer med experter
 • Övningar och praktiska exempel

1 495 SEK


KAMPANJPRIS 495 SEK
inkl. moms


Kom igång direkt! HÄR BESTÄLLER DU WEBBKURSEN...

Webbkursen Känslosmart förälder

Detta ingår:

 • Ca 40 lektioner
 • Nedladdningsbara pdf:er
 • Nedladdningsbara avslappningsövningar
 • Intervjuer med experter
 • Övningar och praktiska exempel

1 495 SEK


KAMPANJPRIS     995 SEK
inkl. moms


FAQ
(Vanligen förekommande frågor)

När börjar och slutar programmet?

Hur länge har jag tillgång till programmet?

Vad händer om jag är missnöjd med kursen?

”Jag tycker att det är toppen med en webbkurs under småbarnsåren! Det är lätt att gå tillbaka i innehållet när man har tid och ork eller när det händer något som gör att jag vill ha input på hur jag kan tänka och agera. Jag tycker att man får väldigt mycket för pengarna och det bästa av allt, jag kan ta del av kursen på väg till jobbet eller en stund innan jag somnar! Det känns betydligt lättare än att läsa en massa böcker eller gå iväg på kvällsföreläsningar.”


 Lenita Wilkenson

Jag vill bli en känslosmart förälder!

© 2020 FRIENDY & CO.