EN MER STRESSFRI FÖRSKOLA

Förskolan upplevs idag som en stressande arbetsplats av många. Vi har lång erfarenhet av och nära samarbete med förskolor, rektorer och pedagoger och ser att stressen tar allt fler med sig mot utmattning och andra stressrelaterade sjukdomar. Att stressen dessutom påverkar barnen gör inte det hela mindre allvarligt. Därför har vi tagit fram ett program som kan ses  som utbildning eller som friskvård för förskolepersonal. Programmet kan genomföras i sin helhet eller utifrån era behov och möjligheter. 

syfte och målsättning

Vi delar med oss av både kunskap och redskap som bidrar till upplevelsen att deltagarna själva kan påverka sin stress. Genom små livsstilsförändringar som leder till bättre hälsa och välbefinnande skapas en positiv spiral som leder till mer energi. Det är lätt att ”lägga stressen utanför sig själv” vilket bidrar till upplevelsen av att inte själv kunna påverka sin tillvaro. Därför jobbar vi med mental träning för att stärka och stötta de individer som tappat gnistan. Med hjälp av enkla men kraftfulla mentala strategier och fysiska övningar skapas upplevelsen av att själv kunna påverka sin situation. Empowerment!

Alla övningar är konkreta och enkla att omsätta i vardagen. Vi ser till att det finns något för alla genom att erbjuda ett ”smörgåsbord” av olika tekniker, väl förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet, eftersom vi vet att allt inte passar alla. Genom att erbjuda både mentala och kroppsliga tekniker kan varje individ hitta minst en övning vid varje tillfälle att ta till sig och använda i sin vardag. 

programmet i sin helhet

Metoden är processinriktad med en uppstartande inspirationsföreläsning för att väcka intresse och förståelse för vad programmet handlar om. Därefter har vi tre till sex workshops i mindre grupper. Om så önskas erbjuder vi även individuella coachingsamtal. Det övergripande temat är att lära om och praktisera olika återhämtningstekniker. Mellan varje träff uppmuntras deltagarna att träna på det som vi har ägnat oss åt under passet.

 Workshoptillfällena är luftigt planerade för att lämna öppet för att deltagarna själva ska kunna påverka innehållet. Vår prioritet är alltid att skapa en trygg, tillitsfull och öppen miljö och vi ägnar tid åt reflektion, både individuellt, i mindre grupper och i helgrupp, något som i sig är återhämtande.

ANPASSADE UPPLÄGG

Vi föreslår ett upplägg med sex workshops fördelade under ett läsår men eftersom tid och övriga resurser inte alltid räcker till går det också bra att boka tre workshops med 2-4 veckor mellan varje träff. 

vem vänder sig utbildningen till?

Programmet vänder sig primärt till förskolepersonal men fungerar lika bra på andra arbetsplatser. Vi har exempelvis haft en chefsgrupp i Österåkers kommun som gav satsningen 10 av 10 möjliga i utvärderingen - så vi törs lova att det blir bra!

Att arbeta proaktivt med stress och psykisk ohälsa leder till tryggare arbetsplatser, ökat välmående och minskning av den skadliga stressen. Färre sjukdagar med andra ord!

KURSLEDARE

Maria-Pia Gottberg, utbildare, författare, mental tränare och diplomerad Stresspedagog med mångårig erfarenhet av att utbilda och coacha personal i förskola, skola och andra verksamheter.

Charlotte Wirén, beteendevetare och diplomerad Stresspedagog har varit verksam som skolkurator och föreläsare och arbetar även med sorgbearbetning och coaching.

Investering

Kontakta oss för en offert genom att mejla info@friendy.se eller via kontaktformuläret som du hittar här. Berätta hur många deltagare det rör sig om så återkommer vi med ett förslag, så snart vi kan. 

nedladdningsbar pdf, klicka här!

ANVÄNDBART BÅDE HEMMA OCH PÅ JOBBET

alexandra Stenrud, förskollärare på Ekerö

Fint med satsning på oss personal för hållbarhet. Bra med lite "läxor" för att hålla vid liv och införa i vardagen. Blev en teambuilding för oss kollegor. Bra med en uppstartsföreläsning för bakgrund och att sen fördjupa sig i workshop och övningar. Tänker att det inte blir en engångsgrej då utan något som blir användbart både hemma och på jobbet.

fler röster om utbildningen

”Ett vattenhål i vardagen med fokus på bara mig & mitt välmående. Även förståelse för andra, genom verktyg vi fått med oss.”, ”Jag skulle vilja ha tillgång till detta alltid – med jämna mellanrum. Känner mig helt nöjd.” /Helen Engberg, rektor i Österåkers kommun

”…att få möjlighet att prata med någon utomstående, objektiv person. Att känna sig lyssnad på.” /Linnea Spång, upphandlings- och inköpschef i Österåkers kommun

”Perfekt kombination o balans. Önskar fler grupptillfällen. Bra med olikheter i gruppen som tillför perspektiv och dynamik.”, ”Detta borde fortsätta o fler borde få möjligheten. Värdefullt. Tacksam att min arbetsgivare satsat på detta. Bra att du sa att vi ska prioritera denna tid, det hjälpte mig att se den möjligheten.” /Ebba Zeno, enhetschef utbildningsförvaltningen Österåkers kommun

” ...intressant och använder i många olika situationer på arbetet och privat. Enskilda coachingen har varit värdefull då jag kunnat lyfta det som påverkar mig på olika sätt privat och på arbetet, du har gett mig verktyg som jag vill använda i fortsättningen.” /Christin Johansson, Biträdande rektor och biträdande enhetschef, Österåkers kommun