SAMARBETEN

Känslosmart är ett samarbete mellan Maria-Pia Gottberg och Anna Eriksson Skarin som delar ett passionerat intresse för känslor, relationer och kommunikation.  Boken Känslosmart - konsten att leva med sig själv och andra utkom hösten 2019 på Norstedts förlag och har fått mycket fin respons hos läsare, BTJ och övrig media. Tillsammans driver författarna också Känslosmart - podden där tanken möter känslan. Klicka på bilden för att komma dit!

Sedan flera år samarbetar vi med SEFIF på olika sätt, dels har vi föreläst och hållit utbildningar för deras medlemmar (fristående förskolor), dels får SEFIF's medlemmar rabatt på känslodockan Friendy. Är din förskola intresserad av en föreläsning eller utbildning med oss men har svårt att få pengarna att räcka till? Varför inte kontakta SEFIF och se om det finns andra förskolor som vill gå samman och dela på en fortbildning? Medlemskap lönar sig!

Vi har vid flera tillfällen anlitats av Expo Medica för att föreläsa under deras stora konferenser i Stockholm och Göteborg med inriktning på psykisk (o)hälsa. Vid alla tillfällen har vi fått äran att hålla plenumföreläsningar inför samtliga konferensbesökare. Senast i Stockholm februari 2020 då UR spelade in våra tre föreläsningar under konferensen Psykisk (o)hälsa - Samhällets barn och unga.

Varje höst och vår har vi sedan många år anlitats av Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI för föreläsningar med fokus på barn ock stress, främst i Stockholm men även i Linköping. Föreläsningarna hålls i KUI's lokaler och brukar vara mycket uppskattade eftersom det är mindre lokaler och därmed inte så stora deltagargrupper. Gillar du personliga möten och stora möjligheter att prata med föreläsaren är det här helt rätt forum för dig!

I mer än tio år har Maria-Pia Gottberg skrivit artiklar och flera artikelserier på Förskoleforum. Enligt uppdragsgivaren tillhör dessa artiklar de mest lästa på  plattformen vilket vi är både stolta och glad över! Att få dela med sig av sin kunskap och sprida intresse för barns emotionella och sociala behov är både vår passion och mission. Så du som är verksam inom förskola, se om din arbetsgivare har ett avtal med Förskoleforum, annars finns provperioder!

Boken Medkänslans pedagogik gavs ut på Studentlitteratur 2017 efter en förfrågan från deras utbildningsavdelning som vi har haft ett nära samarbete med under många år. Eftersom Maria-Pia redan hade börjat på ett manus var det lätt att tacka ja vilket resulterade i en praktisk handbok för att arbeta med känslor i barngrupper. Boken har varit (är) mycket uppskattad och innehåller också teori och forskning samt levande berättelser.

Att samarbeta med Sveriges äldsta förlag är förstås en fjäder i hatten och vi blev oerhört glada att de vill ge ut vår bok Känslosmart - konsten att leva med sig själv och andra. Hösten 2019 medverkade vi på Bokmässan i Göteborg vilket kändes extra stort. I boken intervjuar vi hjärnforskare, psykologer, en präst, en kognitions-forskare och en skådespelare och regissör för att lägga ett både vetenskapligt och praktiskt pussel om känslor.

Den lysande lampan i The Bolt Code är Gita Bolt som har hjälpt oss att utveckla vår webbsida och vår webbkurs Känslosmart för föräldrar. Utan Gita hade det antagligen inte blivit någon webbkurs men hon tog allt ansvar för produktionen medan vi kunde fokusera på innehållet. Rekommenderar henne varmt om du eller ditt företag behöver hjälp med webbsida, webbkurs eller digital marknadsföringen!

Fredrica Isenborg certifierades av oss 2016 och har sedan dess varit en både viktig och inspirerande samarbetspartner. Hon har 25 års erfarenhet av att arbeta med barn, har drivit egen förskola och är montessoripedagog. Våren 2020 debuterar hon på Rabén & Sjögren med två pekböcker för de yngsta om mat. Men allra mest vill vi lyfta fram Fredrica för hennes fantastiska barnteaterföreställning Bubblande känslor som riktar sig till 2-3 åringar!

Tillsammans med Ursula Schober på Teater U har vi gjort mycket roligt genom åren; föreläsningar, workshops, musikframträdanden och familjeshower och 2015 gick Ursula vår certifieringsutbildning. Ursula är dock mest känd för är sina underbara barnteaterföreställningar om känslor. Missa inte Tuva och de coola känslorna om du har möjlighet att boka den till förskolan (4-6 år) då Ursula ÄR Friendy! 

Under 2019 korsades våra vägar med Caroline Gustafsson, förskollärare och yogainstruktör, som gick utbildningar och certifierade sig hos oss. Som certifieringsuppgift skrev Caroline om sitt arbete med att förena barnyoga med Medkänslans pedagogik och känslodockan Friendy. Caroline är verksam främst i Borås med omnejd  men är du intresserad av att lära dig mer om barnyoga och hur det kan integreras i arbetet med Friendy kan du anlita Caroline!

Tillsammans med Anna Eriksson Skarin har vi gjort några av våra mest uppskattade och framgångsrika samarbeten. Det är Anna som har skrivit Friendymusiken som du hittar på Spotify eller i vår gemensamma bok En musikaliska känsloresa med FriendyAnna står med ena foten i näringslivet och den andra i kulturen och arbetar bland annat med storytelling. Behöver du få fram ett budskap? Ring Anna! Vårt mest känslosmarta samarbete!

Våren 2014 inledde vi ett samarbete med Kultur- och utbildningsförvaltningen i Österåker. Vi utbildade all förskolepersonal i kommunen i att möta barns känslor. Därefter ledde vi ett projekt med  barnteater och drama för 4 åringar (om känslor), handledning för ett femtontal pedagoger och en certifieringsutbildning för två av dessa pedagoger. Pedagogcentrum tillhandahåller sedan dess vårt material som förskolorna får låna och ordnar workshops.

Sedan 2016 har vi ett unikt samarbete med Triadens förskolor i Falu kommun. Tillsammans med förskollärarna Anna Bergman och Sarah Redin som då gick då vår certifieringsutbildning  har vi sedan utbildat alla personal och deras tre rektorer, närmare hundra personer, samt hållit föreläsning för föräldrar i Falun. Alla Triadens förskolor arbetar nu med Medkänslans pedagogik som metod och förhållningssätt och utvecklas ständigt. Och vi med dem!