MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK TVÅDAGARSUTBILDNING

Medkänslans pedagogik tvådagarsutbildning är för dig som vill bli en mästare på att skapa lugna grupper och trygga individer. Genom praktisk erfarenhet baserad på vetenskaplig grund går vi igenom hur barn lär sig att sätta ord på och handskas med känslor. Men också att  lägga grunden för empati, medkänsla och inlevelseförmåga med andra. Efter utbildningen kommer du i praktiken och på ett hållbart sätt  bidra till barns resiliens.

Vår metod och förhållningssätt är utvecklad i ett nära samarbete med pedagoger och psykologer och finns sammanfattad i boken Medkänslans pedagogik (Studentlitteratur, 2017) som med fördel kan läsas innan kursstart. Metoden och förhållningssättet sägs ofta "konkretisera värdegrunden".

stress hos barn

Stressen går nedåt i åldrarna och för att främja barns utveckling, hälsa och välbefinnande behöver vi både kunskap och kompetens om vad som förebygger och motverkar stress. Närmare tjugo års erfarenhet och samarbete med förskolor och skolor har hjälpt oss att utveckla metoder som stärker barns förmåga att stå emot den skadliga stressen. Den feedback vi fått genom åren visar att verksamheten påverkas positivt och att både barn och personal mår och fungerar bättre. Något som vi är oerhört stolta och glad över!

Några viktiga faktorer för att kunna hantera stress är:

  • att kunna sätta ord på känslor
  • att kunna tala lugnande till sig själv
  • regelbunden vila och återhämtning
  • att känna till och använda kontemplativa metoder

Under utbildningen får du därför:

  • träning i att lära barn förstå och uttrycka känslor konstruktivt
  • lära dig självmedkänsla, att göra kroppen lugn och hjärnan trygg
  • teori och övningar för effektiv vila


vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig primärt till dig som arbetar med barn i förskoleåldern och de lägre skolåren. Men eftersom förhållningssätt och metod fungerar för alla åldrar så kan även den som är allmänt intresserade av emotionell utveckling, känslor och relationer få stort utbyte av kursen. Vanligen arbetar våra deltagare i förskola och skola men också inom andra verksamheter där man stöttar barn och deras familjer på olika sätt. 

mål med utbildningen

Ett viktigt mål med utbildningen är att du utöver förståelse och kunskap om hur metod och förhållningssätt samverkar också ska få uppleva hur det är att arbeta konkret med stresshantering och känsloreglering tillsammans med barn och unga.  Alla övningar vi gör är därför anpassade och kan genomföras tillsammans med både barn och vuxna. Vi lägger stor vikt vid reflektion kring vad vi gör, varför och hur känslorna påverkar relationen till barn/andra vuxna. Utbildningen baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

KURSLEDARE

Maria-Pia Gottberg, utbildare, författare till flera böcker, mental tränare med mångårig erfarenhet av att utbilda och coacha personal i förskola, skola och andra verksamheter där man möter barn.

nästa kursstart

Nästa kurs äger rum den 10-11 oktober, 2024 i Gamla Stan i Stockholm. Vid bokning anger du namn och adress, e-post och mobilnummer. OBS ange också fakturaadress om annan än din egen.

Anmälan är bindande men kan vid sjukdom och i samråd med oss överlåtas till annan person. Det kan också finnas möjlighet att gå kursen vid ett senare tillfälle för den som eventuellt blir sjuk. För privatpersoner gäller 14 dagars ångerrätt efter anmälan.

Kurspris

5495 kr exkl moms (6869 kr inkl moms) vid bokning senast 14 juni, 2024 därefter 5995 kr exkl moms (7494 kr inkl moms). Fika och kursdokumentation ingår. Klicka här för en nedladdningsbar pdf med all information!

referenser och utvärderingar

Vi får alltid mycket fina referenser och utvärderingar. Flera gånger vi fått 10 av 10 möjliga i snitt, annars alltid mellan 9-10 poäng. Därför törs vi lova att du blir nöjd. Mer än nöjd.

Vill du ta egna referenser går det bra att kontakt oss direkt så ordnar vi det. Eller om du vill veta mer om kursen innan du bokar. Tveka inte att höra av dig, annars är du varmt välkommen med din anmälan!

FANTASTISK UTBILDNING MED SPÄNNANDE MÖTEN

Carina Joersjö, gånglåtens dygnetruntförskola, Göteborg

MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK är en fantastisk utbildning med spännande möten och ledare som får gruppen att känna sig trygg. Det mest värdefulla med utbildningen var att jag fick en ökad medvetenhet kring mina, kollegors och barnens känsloreaktioner. Att vi kan lära oss att bättre tolka våra känslor och även kunna påverka vårt tillstånd.

Jag fick ökad kunskap kring förhållningsätt och verktyg hur vi kan arbeta med barnens självkänsla och självmedkänsla. 

fler röster om utbildningen

"Jag har fått en mycket större insikt om mig själv på ett sätt som jag inte riktigt trodde var möjligt." /Madeleine Öhlin Sjögren

"Fantastisk kurs. Hade gärna sett att kursen varat i flera dagar. Fått många användbara små tips som kan ge stora effekter! Perfekt balans (föreläsning, reflektion och övningar) som gjorde att jag var intresserad och engagerad hela tiden." /Pethra Feldt

"Alltid lika underbart att få ta del av din kunskap och ditt engagemang. Lära för livet genom att varva teori och praktik." /Karina Hansén

"Intressant, positivt med att varva teori och praktik. En fantastiskt skön stämning, tillåtande, härligt, respektfullt men ändå proffsigt!" /Caroline Gustafsson

"Det var fatastiskt! Jag blev jätteglad att vara här och lära nytt och nya människor som alla ha olika erfarenheter. Jag fick mycket inspiration och vill lära mer... Jag tycker stämningen var så trygg och trevlig därför kunde man dela sina tankar/känslor, åsikt till andra." /Mihoko Kobayashi Wärnsäter