UTBILDNINGAR

Alla våra utbildningar har en gemensam kärna av hur känslor,  stress, och våra relationer påverkar oss. Vi utbildar inom ledarskap och kommunikation och vänder oss till dig som arbetar inom förskola, skola och andra yrken där man möter barn. Och allt börjar med oss själva, vårt inre ledarskap. Här hittar du våra öppna utbildningar men vi genomför också anpassade upplägg. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

Här finns våra webbkurser Känslosmart för föräldrar och självmedkänsla för föräldrar (och barn!).

"Som pappa till två barn och van att ansvara för mina yngre syskon i tonåren, och med en socialtjänstutbildning i bagaget, kan jag nog anses vara en kvalificerad förälder. Ändå gick jag ifrån din föreläsning som en ny förälder." / Vincent

”Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one”

Ur Imagine av John Lennon

UTBILDNINGAR

Alla våra utbildningar har en gemensam kärna av hur känslor,  stress, och våra relationer påverkar oss. Vi utbildar inom ledarskap och kommunikation och vänder oss till dig som arbetar inom förskola, skola och andra yrken där man möter barn. Och allt börjar med oss själva, vårt inre ledarskap. Här hittar du våra öppna utbildningar men vi genomför också anpassade upplägg. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

Här finns våra webbkurser KÄNSLOSMART FÖR FÖRÄLDRAR OCH SJÄLVMEDKÄNSLA FÖR FÖRÄLDRAR (OCH BARN!).

"Som pappa till två barn och van att ansvara för mina yngre syskon i tonåren, och med en socialtjänstutbildning i bagaget, kan jag nog anses vara en kvalificerad förälder. Ändå gick jag ifrån din föreläsning som en ny förälder." / Vincent

”Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one”

Ur Imagine av John Lennon

MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK

Medkänslans pedagogik tvådagarsutbildning är för dig som vill bli en mästare på att skapa lugna grupper och trygga individer. Genom praktisk erfarenhet baserad på vetenskaplig grund går vi igenom hur barn lär sig att sätta ord på och handskas med känslor. Men också att  lägga grunden för empati, medkänsla och inlevelseförmåga med andra. Efter utbildningen kommer du som arbetar i förskola och skola att kunna omsätta värdegrunden i praktiken. Men även du som möter barn i andra verksamheter är förstås välkommen! Läs mer  om utbildningen HÄR. 

MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK

Medkänslans pedagogik tvådagarsutbildning är för dig som vill bli en mästare på att skapa lugna grupper och trygga individer. Genom praktisk erfarenhet baserad på vetenskaplig grund går vi igenom hur barn lär sig att sätta ord på och handskas med känslor. Men också att  lägga grunden för empati, medkänsla och inlevelseförmåga med andra. Efter utbildningen kommer du som arbetar i förskola och skola att kunna omsätta värdegrunden i praktiken. Men även du som möter barn i andra verksamheter är förstås välkommen! Läs mer  om utbildningen HÄR. 

RESILIENS & SJÄLVLEDARSKAP

För rektorer. Under två IRL-dagar går vi igenom förutsättningar för hur vi stärker resiliens och självledarskap. Vi inventerar  behov och önskemål för att kunna anpassa de påföljande digitala träffarna efter gruppens behov. Du får stöd i dina pågående processer vilket innebär att du inte behöver ta in något nytt till ditt redan pressade schema. Målet är att du ska gå stärkt ur processen med konkreta verktyg för självledarskap och få stöttning i det som utmanar i din yrkesroll. Klicka här för mer info och nedladdningsbar pdf!

Select Dynamic field

KÄNSLOSMART LEDARSKAP

Känslosmart ledarskap är en tvådagars utbildning där vi upplevelsebaserat definierar och utforskar vad det innebär att agera känslosmart utifrån ett ledarskapsperspektiv. Hur skapas den trygghet som hjärnan behöver för att fungera optimalt? Hur använder vi våra motivationssystem för att påverka förmågan till samarbete och prestation? Och vad behöver vi för att motverka och förebygga stress? Vi tar avstamp i vedertagna modeller och den senaste hjärnforskningen.
HÄR finns mer information!

RESILIENS & SJÄLVLEDARSKAP

För rektorer. Under två IRL-dagar går vi igenom förutsättningar för hur vi stärker resiliens och självledarskap. Vi inventerar  behov och önskemål för att kunna anpassa de påföljande digitala träffarna efter gruppens behov. Du får stöd i dina pågående processer vilket innebär att du inte behöver ta in något nytt till ditt redan pressade schema. Målet är att du ska gå stärkt ur processen med konkreta verktyg för självledarskap och få stöttning i det som utmanar i din yrkesroll. Klicka här för mer info och nedladdningsbar pdf!

KÄNSLOSMART LEDARSKAP

Känslosmart ledarskap är en tvådagars utbildning där vi upplevelsebaserat definierar och utforskar vad det innebär att agera känslosmart utifrån ett ledarskapsperspektiv. Hur skapas den trygghet som hjärnan behöver för att fungera optimalt? Hur använder vi våra motivationssystem för att påverka förmågan till samarbete och prestation? Och vad behöver vi för att motverka och förebygga stress? Vi tar avstamp i vedertagna modeller och den senaste hjärnforskningen. HÄR finns mer information!

FANTASTISK UTBILDNING MED SPÄNNANDE MÖTEN

CARINA JOERSJÖ GÅNGLÅTENS DYGNETRUNTFÖRSKOLA, GÖTEBORG

MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK är en fantastisk utbildning med spännande möten och ledare som får gruppen att känna sig trygg. Det mest värdefulla med utbildningen var att jag fick en ökad medvetenhet kring mina, kollegors och barnens känsloreaktioner. Att vi kan lära oss att bättre tolka våra känslor och även kunna påverka vårt tillstånd.

Jag fick ökad kunskap kring förhållningsätt och verktyg hur vi kan arbeta med barnens självkänsla och självmedkänsla.