UTBILDNINGAR

Med våra utbildningar vill vi bidra till att fler knäcker koden till hur känslorna inverkar i våra liv, hur de påverkar lärande, stress och relationer. Även om vårt främsta fokus är att stötta barns utveckling, väver vi alltid in de vuxna: Vad behöver vi veta för att stötta barns utveckling så att de bättre står emot stress och kan utveckla trygga relationer?

Nedan presenteras våra öppna utbildningar men vi genomför också anpassade upplägg. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

Har du barn? Missa inte våra webbkurser Känslosmart för föräldrar och självmedkänsla för föräldrar (och barn!).

Är du intresserad av att utvecklas personligen, att leda andra, på jobbet eller i andra sammanhang, rekommenderar vi att du kikar på utbildningen Känslosmart ledarskap.

”Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one”

Ur Imagine av John Lennon

UTBILDNINGAR

Med våra utbildningar vill vi bidra till att fler knäcker koden till hur känslorna inverkar i våra liv, hur de påverkar lärande, stress och relationer. Även om vårt främsta fokus är att stötta barns utveckling, väver vi alltid in de vuxna: Vad behöver vi veta för att stötta barns utveckling så att de bättre står emot stress och kan utveckla trygga relationer?

Nedan presenteras våra öppna utbildningar men vi genomför också anpassade upplägg. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

Har du barn? Missa inte våra webbkurser Känslosmart för föräldrar! KLICKA HÄR! Självmedkänsla för föräldrar (och barn!) KLICKA HÄR!

Är du intresserad av att utvecklas personligen, att leda andra, på jobbet eller i andra sammanhang, rekommenderar vi att du kikar på utbildningen Känslosmart ledarskap.

”Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one”

Ur Imagine av John Lennon

MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK

Medkänslans pedagogik är utbildningen för dig som vill ha både kunskap och redskap för att skapa lugna grupper och trygga individer i förskolan. Genom att lära barn sätta ord på, förstå och handskas med känslor lägger vi grunden för empati, medkänsla och inlevelseförmåga med andra. Metoden har utvecklats i nära samarbete med ett stort antal förskolor och pedagoger och finns sammanfattad i Maria-Pias bok Medkänslans pedagogik (Studentlitteratur, 2017). Utbildningen baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Hämta pdf med mer information om utbildningen HÄR. Vi presenterar snart nya kursdatum för våren 2021!

MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK

Medkänslans pedagogik är utbildningen för dig som vill ha både kunskap och redskap för att skapa lugna grupper och trygga individer i förskolan. Genom att lära barn sätta ord på, förstå och handskas med känslor lägger vi grunden för empati, medkänsla och inlevelseförmåga med andra. Metoden har utvecklats i nära samarbete med ett stort antal förskolor och pedagoger och finns sammanfattad i Maria-Pias bok Medkänslans pedagogik (Studentlitteratur, 2017). Utbildningen baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Hämta pdf med mer information om utbildningen HÄR. Vi presenterar snart nya kursdatum till våren 2021!

KÄNSLOSMART LEDARSKAP

Känslosmart ledarskap är en tvådagars utbildning där vi upplevelsebaserat definierar och utforskar vad det innebär att agera känslosmart utifrån ett ledarskapsperspektiv. Hur skapas den trygghet som hjärnan behöver för att fungera optimalt? Hur använder vi våra motivationssystem för att påverka förmågan till samarbete och prestation? Och vad behöver vi för att motverka och förebygga stress? Vi tar avstamp i vedertagna modeller och den senaste hjärnforskningen.
HÄR finns mer information!

KÄNSLOSMART LEDARSKAP

Känslosmart ledarskap är en tvådagars utbildning där vi upplevelsebaserat definierar och utforskar vad det innebär att agera känslosmart utifrån ett ledarskapsperspektiv. Hur skapas den trygghet som hjärnan behöver för att fungera optimalt? Hur använder vi våra motivationssystem för att påverka förmågan till samarbete och prestation? Och vad behöver vi för att motverka och förebygga stress? Vi tar avstamp i vedertagna modeller och den senaste hjärnforskningen.
HÄR finns mer information!