Friendy | Friendy föreläsningar
Föreläsningar om att möta starka känslor hos barn
ilska,aggression,trygghet,lugn,stressad,pressad,medkänsla,pedagogik,barn,balans,återhämtning
16500
page-template-default,page,page-id-16500,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Föreläsningar

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn

-Få känslokoll och relationsbyggande verktyg för att möta barn som utmanar. Frustrerade barn som lever ut sin aggressivitet eller andra starka känslor ställer stora krav på oss vuxna. Att möta och stötta barn i affekt och samtidigt se till att övriga barn inte far illa kräver sinnesnärvaro, emotionell balans och en stor portion tålamod.

STRESSAD OCH PRESSAD

Om balans och återhämtning

Stressen ökar bland barn. Stressade föräldrar, många aktiviteter och stora barngrupper är några av orsakerna som ligger utanför din kontroll. Men förskolan kan erbjuda det som barn mest av allt behöver för att motverka stressen; en stunds lugn och ro varje dag, trygga relationer och hjälp med att förstå och handskas med sina känslor.

MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK

Trygghet och lugn

Stökiga barngrupper och stressade vuxna som famlar efter snabba lösningar och ”en lugn stund”. Yttre krav och inre förväntningar som staplas på varann leder lätt till upplevelsen av en krävande vardag. För både barn och vuxna. Är det dags att dra i nödbromsen och fokusera mer på trygghet, medkänsla och lugn som grund för barns lärande och utveckling?

ATT STOPPA STRESS HOS BARN OCH DERAS VIKTIGA VUXNA

Stressen ökar bland barn. I förskolor och skolor vittnar många om mindre empati och mer jagcentrering bland barn. Det finns ett tydligt samband mellan stress och empatiförlust och för att vända trenden finns det mycket de viktiga vuxna runt barnen kan göra. För dig som arbetar med barn 1-12 år men även andra yrkesgrupper och föräldrar är välkomna att ta del av föreläsningen.