FÖRELÄSNINGAR

Vi sprider gärna ringar på vattnet och vill att du som deltar i våra föreläsningar ska gå därifrån med lite lättare steg och spännande idéer att omsätta i vardagen. Oavsett om du är där som förälder eller i din yrkesroll. 

Vi vet att du som tar dig tid att lyssna på en föreläsning vill ha något konkret med dig, och en massa inspiration! Att budskapet är förankrat i forskning och erfarenhet är en självklarhet. Hjälp oss sprida ringar på vattnet och att skapa en mer hållbar värld för våra barn och unga. 

Vi gör anpassade upplägg så hör gärna av dig med dina önskemål eller frågor!

”It's a beautiful day
Don't let it get away
It's a beautiful day

Touch me
Take me to that other place
Teach me
I know I'm not a hopeless case”

Ur Beautiful Day, U2

Boka våra inspelade föreläsningar!

KOM IGÅNG MED FRIENDY OCH MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK

Konkreta tips och inspiration för att arbeta med Friendydockorna. För er som precis ska börja eller som redan känner till materialet och har arbetat en tid med Friendy men behöver en nytändning. 

Perfekt för nya medarbetare eller om bara delar av arbetslaget  varit på en föreläsning eller utbildning sedan tidigare. Kontakta oss för mer information och offert!

Ca 45 minuter

TRYGG OCH GLAD I FÖRSKOLAN - FÖRELÄSNING FÖR FÖRÄLDRAR 

Hur hjälper vi våra barn att få en bra start på dagen och inte bryta ihop när de inte får som de vill? Hur samarbetar vi bäst med förskolepersonalen? Konkreta tips omkonflikter och motstånd.

Arbetar ni med Friendy i förskolan? Är föräldrarna nyfikna och vill veta mer? Då är den här föreläsningen ett bra sätt att nå ut till många!Kontakta oss för mer information och offert!

Ca 30 minuter

föreläsningar för dig som arbetar med eller har egna barn!

ATT UPPTÄCKA, FÖREBYGGA OCH MOTVERKA STRESS HOS BARN

Riktar sig till dig som arbetar med barn eller är förälder. Utbildningen erbjuder insikter och verktyg för att förstå och hantera barns stress.

Genom en kombination av konkreta modeller, forskning och praktiska exempel lär du dig att identifiera barns stress och hur du kan stötta barn mot ökat lugn och trygghet.

Maria-Pia visar hur du kan arbeta med barns känslor, utveckla deras känslospråk och implementera återhämtningsövningar  och övningar för självmedkänsla som bidrar till minskad stress och främjar hälsa.

Föreläsningen ges i samarbete med Diploma Utbildning, ett av Sveriges största utbildningsföretag.

Ca 45 minuter

ATT MÖTA STARKA KÄNSLOR HOS BARN OCH FÖRBÄTTRA IMPULSKONTROLL

Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med barn eller är förälder.  Här utforskas emotionell utveckling och impulskontroll, med fokus på att förstå och hantera känslor på ett konstruktivt sätt.

Teori, praktiska övningar och konkreta verktyg er dig kunskap och redskap för att hjälpa barn att identifiera, uttrycka och handskas med  känslor.

Självkännedom, empati och det främjande förhållningssättet är vägledande och konkretiseras i denna utbildning.

Föreläsningen ges i samarbete med Diploma Utbildning, ett av Sveriges största utbildningsföretag.

Ca 75 minuter

BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN - DIGITALT DEN 13/2

 Arbetar du i förskola? Du vet du hur viktigt arbetet med barnkonventionen är. Men ibland tryter fantasin eller så hamnar det mellan stolarna bland annat som också behöver prioriteras.

Med fokus på det praktiska arbetet med Barnkonventionen, och med tydliga kopplingar till läroplanen och känslorna, visar Paulina Gunnardo hur vi kan göra barnkonventionen i praktiken, i förskolans vardag med barnen.

Ni får med er övningar och konkreta tips och har möjlighet att ställa frågor!

Föreläsningen kan också bokas som en workshop, heldag eller halvdag där ni får möjlighet att fördjupa er i det praktiska arbetet med barnkonventionen. Här kan du läsa mer om innehållet!

Målgrupp:

Personal i förskola och andra som möter barn i de lägre åldrarna. Föreläsningen kan med fördel bokas till din arbetsplats. Anmälan och frågor sker via mejl info@friendy.se

Varmt välkommen!

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du som arbetar där inte ensam ändra på. Men det finns en hel del som faktiskt går att påverka. Genom kunskap om hur vår sociala hjärna fungerar och hur vi människor reagerar känslomässigt vid stress är det lättare att identifiera och förstå både eget och andras beteende.

Under föreläsningen får du både kunskap och redskap för att skapa det lugn och den trygghet som är en förutsättning för en riktigt bra förskola för lärande, lek och utveckling.

Maria-Pia Gottberg guidar oss mot en mer stressfri och känslosmart förskola. Med stöd i aktuell forskning, beprövad erfarenhet och mångårigt samarbete med förskolor har hon utvecklat metoder och verktyg som idag används på förskolor och skolor runt om i Norden. 

MÅLGRUPP:

Förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagogik lärare, skolledare, dagbarnvårdare och andra som möter barn i åldrarna 1-8 år. Bokas internt, kontakta oss gärna på info@friendy.se

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn

Frustrerade barn som lever ut sin aggressivitet eller andra starka känslor ställer stora krav på oss vuxna. Att möta och stötta barn i affekt och samtidigt se till att övriga barn inte far illa kräver sinnesnärvaro, emotionell balans och en stor portion tålamod.

Det kan vara både tröttsamt och krävande och många försöker slå knut på sig själva men upplever mest otillräcklighet och frustration. Dessutom är det en sak att handskas med arga barn, en annan är att möta föräldrarna och skapa samsyn kring barnets bästa.
Att hjälpa barn att sätta ord på vad de upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med starka känslor och svåra utbrott är viktiga inslag i alla barns utveckling. Extra viktigt är det förstås för barn med särskilda utmaningar kring impulskontrollen eller med andra svårigheter relaterade till känsloregleringen.

MÅLGRUPP:

Förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagogik lärare, skolledare, dagbarnvårdare och andra som möter barn i åldrarna 1-8 år. Bokas internt, kontakta oss gärna på info@friendy.se

BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN 

 Arbetar du i förskola? Du vet du hur viktigt arbetet med barnkonventionen är. Men ibland tryter fantasin eller så hamnar det mellan stolarna bland annat som också behöver prioriteras.

Med fokus på det praktiska arbetet med Barnkonventionen, och med tydliga kopplingar till läroplanen och känslorna, visar Paulina Gunnardo hur vi kan göra barnkonventionen i praktiken, i förskolans vardag med barnen.

Ni får med er övningar och konkreta tips och har möjlighet att ställa frågor!

Föreläsningen kan också bokas som en workshop, heldag eller halvdag där ni får möjlighet att fördjupa er i det praktiska arbetet med barnkonventionen. Här kan du läsa mer om innehållet!

Målgrupp:

Personal i förskola och andra som möter barn i de lägre åldrarna. Föreläsningen kan med fördel bokas till din arbetsplats. Anmälan och frågor sker via mejl info@friendy.se

Varmt välkommen!

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du som arbetar där inte ensam ändra på. Men det finns en hel del som faktiskt går att påverka. Genom kunskap om hur vår sociala hjärna fungerar och hur vi människor reagerar känslomässigt vid stress är det lättare att identifiera och förstå både eget och andras beteende.

Under föreläsningen får du både kunskap och redskap för att skapa det lugn och den trygghet som är en förutsättning för en riktigt bra förskola för lärande, lek och utveckling.

Maria-Pia Gottberg guidar oss mot en mer stressfri och känslosmart förskola. Med stöd i aktuell forskning, beprövad erfarenhet och mångårigt samarbete med förskolor har hon utvecklat metoder och verktyg som idag används på förskolor och skolor runt om i Norden. 

MÅLGRUPP:

Förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagogik lärare, skolledare, dagbarnvårdare och andra som möter barn i åldrarna 1-8 år.

Bokas internt, kontakta oss på info@friendy.se

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn

Frustrerade barn som lever ut sin aggressivitet eller andra starka känslor ställer stora krav på oss vuxna. Att möta och stötta barn i affekt och samtidigt se till att övriga barn inte far illa kräver sinnesnärvaro, emotionell balans och en stor portion tålamod.

Det kan vara både tröttsamt och krävande och många försöker slå knut på sig själva men upplever mest otillräcklighet och frustration. Dessutom är det en sak att handskas med arga barn, en annan är att möta föräldrarna och skapa samsyn kring barnets bästa.
Att hjälpa barn att sätta ord på vad de upplever och hitta konstruktiva strategier för att handskas med starka känslor och svåra utbrott är viktiga inslag i alla barns utveckling. Extra viktigt är det förstås för barn med särskilda utmaningar kring impulskontrollen eller med andra svårigheter relaterade till känsloregleringen.

MÅLGRUPP:

Förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagogik lärare, skolledare, dagbarnvårdare och andra som möter barn i åldrarna 1-8 år.

Bokas internt, kontakta oss på info@friendy.se

Publikröster:

"Tack för en otroligt inspirerande föreläsning igår! Vilken erfarenhet och värme du har. Tack för att du bjöd oss på så mycket av ditt liv och din fantastiska erfarenhet! Jag kommer alltid att rekommendera dina föreläsningar!" /Eva Wessel ägare, Lekskolan i Uppsala

"Upplyftande, rolig, lättsam, intressant! Bra tips och idéer!

"Jag tycker föreläsningen tog upp alla aspekter av ilska och starka känslor hos barn, saknade inget. Bästa föreläsningen jag varit på, stort tack!"

"Hej Maria-Pia! Tack för en väldigt bra föreläsning i Örebro den 18 mars. Hade med mig 25 pedagoger från förskolan. Har hört så positiva omdömen från dem också, många omsatte delar av det du pratade om redan nästa dag! Jag är så glad!!"/ Barn och elevhälsoteamet, Fjugesta

"Tack för en fantastiskt bra föreläsning i Göteborg den 14/10, trots den sena tiden efter en lång arbetsdag var det inte en gång man blev trött eller bara ville att den skulle ta slut. Snarare tvärtom, ville lyssna mer och diskutera mera."

"Jag har under mina 25 år i förskolan aldrig varit på en så bra föreläsning! "/Anonym deltagare vid storföreläsning i Helsingfors, mars 2014

"Jag är imponerad över hur du bjuder på dig själv. Det känns att du är "människa"... En annan sak är att du är konkret och oerhört tydlig. Det gjorde att den röda tråden gör alla övningar och reflektioner användbara."/ Jessica Sjöberg Blom, Ellagårdsskolan

"Du var som vanligt briljant! / Cattis Olsén, personalutvecklare, Nacka kommun

"Tack än en gång för igår, personalen är supernöjda!! Det känns att du kan dina saker och att du förmedlar det med stor entusiasm."/ Ann Lundqvist, rektor Anneroskolan