Bild på Paulina

BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLANS VARDAG

I förskolan har vi ett ansvar att respektera, skydda, uppfylla, övervaka och främja barnets rättigheter enligt barnkonventionen. En viktig komponent för att skapa förutsättningar för att förverkliga barnkonventionen i praktiken, i vardagen med barnen, är att arbeta med känslomässig kompetens.

Barn behöver ett språk för känslor för att kunna uttrycka vad de känner, tycker och behöver. Med yngre barn behöver vi som vuxna försöka tolka vad barnet känner och hjälpa barnet att hitta ord och uttryckssätt för det. De äldre barnen kan vi allt mer ge utrymme och stöd så att de själv kan hitta orden och uttrycken.

Under föreläsningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen och hur vi i arbetet med känslor, bland annat med hjälp av FRIENDY, kan levandegöra barnkonventionen i praktiken. Vi varvar föreläsning med samtal och övningar. Ni får konkreta tips som ni kan ta med er till er verksamhet.

INNEHÅLL:

  • Grunderna i barnkonventionen - Vad handlar barnkonventionen om och vad det innebär att barnkonventionen blivit lag och FN:s barnrättskommittés granskning av Sveriges arbete med barnkonventionen. Vi pratar också om barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv.
  • Barnets rättigheter i vardagen - Barnets rättigheter finns i vardagen, i allt från rätten till lek, vila och fritid, till att skyddas från våld och övergrepp och att barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut. Här tar vi ett vardagsperspektiv på barnkonventionen.
  • Känslornas roll i barnkonventionen - Vi tar avstamp i forskningen om barnets känslomässiga utveckling och hur arbetet med känslomässig kompetens och med FRIENDY kan skapa förutsättningar för att förverkliga barnkonventionen i vardagen med barnen.
  • Så gör du barnkonventionen konkret för barnen - Hur pratar vi med barnen om deras rättigheter och hur gör vi barnkonventionen begriplig för dem? Konkreta tips, övningar och idéer som ni kan ta med till barnen i er verksamhet.
  • Workshop - Vi varvar föreläsning med samtal och övningar. Vid bokning av heldag ges ytterligare utrymme för samtal och övningar.


vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig primärt till alla som arbetar i förskolan. 

mål med utbildningen

Ett viktigt mål med utbildningen är att utöver förståelse och kunskap om barnkonvention också inspirera och konkretisera det vardagliga arbetet.  Vi lägger stor vikt vid reflektion kring vad vi gör och varför. 

KURSLEDARE

Paulina Gunnardo, beteendevetare och konsult på FRIENDY. Paulina arbetar även som sakkunnig på en barnrättsorganisation och är utbildad på masterprogrammet i psykologi, i Familjebehandling med KBT och i Motiverande samtal. Hon har tidigare arbetat som barnskötare och i forskningsprojekt om barns utveckling i förskolan.

Hel- eller halvdag

Föreläsningen erbjuds som hel- eller halvdagsutbildning. Kan skräddarsys i ett kortare format efter behov och önskemål.

Kurspris

Kontakta oss för en offert, enklast genom att mejla till: info@friendy.se

NEDLADDNINGSBAR PDF

Klicka här för att hämta en nedladdningsbar pdf!

referenser och utvärderingar

Vill du ha referenser, hör av dig så ordnar vi det!

MYCKET POSITIV ENERGI OCH IDÉER TILL OSS.

"Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra! Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss."

fler röster om utbildningen


"Tack för en konkret och bra föreläsning med värdefulla tips! Mycket duktig föreläsare."

"Grym föreläsare! Uppskattar verkligen när föreläsaren kan sitt ämne och kan förmedla sitt budskap.Föreläsningen var väldigt bra. Intressant att lyssna på. Inspirerande och motiverande."

"Bra dynamik mellan föreläsare och åhörare. Viktig och behövlig kunskap om Barnkonventionen. Pedagogiska upplägget super!"

"Tack för en givande förmiddag!"

"Mycket bra upplägg med båda föreläsning och diskussioner i grupper. Bra att få vara aktiv under delar av tiden."

"Tack för en lärorik föreläsning!"

"Jättebra föreläsning! Alla borde få denna föreläsning eftersom alla vuxna har barn runt sig på något sätt!"