Medkänslans pedagogik

(1 customer review)

300,00

SKU: 1019 Category:

Känslo- och impulsstyrda barn kan upplevas både utmanande och konfliktskapande. Men det blir också svårt för barnen själva. Alla barn behöver därför lära sig reglera känslor och hejda impulser. Men också att förstå sig själva och fungera tillsammans med andra.

Med hjälp av Medkänslans pedagogik levandegörs förskolans värdegrund, inte minst när det handlar om självkännedom, empati och medkänsla. Många vittnar om lugnare barngrupper och bättre samarbete efter bara en kort tids arbete med metoden och förhållningssättet som boken beskriver.

”På ett lustfyllt sätt får barn lära sig att sätta ord på och handskas med känslor, utveckla sin empati och konflikthanteringsförmåga. Kapitlen behandlar bland annat självkänsla, ansvarsfull kommunikation, kommunikationshinder, hur barn kan hjälpas till ökad självkontroll, negativ och positiv stress, ansvarsfördelning mellan förskolan och hemmet och fler viktiga teman. Teoridelen kompletteras av förtydligande fallexempel. Boken är försedd med metodhandledning och referenslista.”

Ur BTJ-häftet no 13, 2017. Lektör Agneta Wirberg.

“Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.”

Ur Lärplan för förskolan (Lpfö 18).

Utgivningsår: 2017
Förlag: Studentlitteratur

Läs ett SMAKPROV ur boken, klicka här!

Description

Känslo- och impulsstyrda barn kan upplevas både utmanande och konfliktskapande. Men det blir också svårt för barnen själva. Alla barn behöver därför lära sig reglera känslor och hejda impulser. Men också att förstå sig själva och fungera tillsammans med andra.

Med hjälp av Medkänslans pedagogik levandegörs förskolans värdegrund, inte minst när det handlar om självkännedom, empati och medkänsla. Många vittnar om lugnare barngrupper och bättre samarbete efter bara en kort tids arbete med metoden och förhållningssättet som boken beskriver.

”På ett lustfyllt sätt får barn lära sig att sätta ord på och handskas med känslor, utveckla sin empati och konflikthanteringsförmåga. Kapitlen behandlar bland annat självkänsla, ansvarsfull kommunikation, kommunikationshinder, hur barn kan hjälpas till ökad självkontroll, negativ och positiv stress, ansvarsfördelning mellan förskolan och hemmet och fler viktiga teman. Teoridelen kompletteras av förtydligande fallexempel. Boken är försedd med metodhandledning och referenslista.”

Ur BTJ-häftet no 13, 2017. Lektör Agneta Wirberg.

“Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.”

Ur Lärplan för förskolan (Lpfö 18).

Utgivningsår: 2017
Förlag: Studentlitteratur

Läs ett SMAKPROV ur boken, klicka här!

1 review for Medkänslans pedagogik

There are no reviews yet.

Be the first to review “Medkänslans pedagogik”

Your email address will not be published.