Låt känslorna flytta in

– Det gör ont i mig när han är så där ledsen…
– Jag blir provocerad av att hon kan bli så arg…
– Jag önskar att mitt barn slapp vara så rädd och osäker i nya sammanhang…

Säkert känner du igen det där med att vi utvecklas och kan gå stärkta ur motgång. Men när det kommer till våra barn verkar vi ha svårt att stå ut med tanken. Med den här artikelserien sätter vi fokus på barns känsloliv. Utgångspunkten är att alla barn ska veta att de har rätt till alla sina känslor. För det aldrig är fel på känslorna. Men barn behöver lära sig använda dem rätt. Men också att utveckla förmågan att sätt ord på och modet att uttrycka känslorna. Det gör ditt barn bättre rustad för livets motgångar.  Och motgångarna kommer och går under livets gång, vare sig vi vill det eller inte. Bästa sättet för barn att lära sig är genom goda förebilder som utrycker sina egna känslor men också kan konsten att bekräfta barnets känslor utan att värdera dem. Och vem kan vara bättre på att förmedla det budskapet än du själv?

Alla slags känslor är viktiga och en del av livet. Barn som inte tillåts visa svåra känslor går miste om livsviktig kunskap. Och även om det inte känns så just då så är det i motgång vi växer och utvecklas. Dessutom fattar vi många beslut baserade på våra känslor. Barn som växer upp utan att få känna och utrycka alla sina känslor kan få svårt att lita på att de själva duger, att vad de själva känner är rätt eller ens okej. Det får förstås konsekvenser för självkänslan och självbilden vilket påverkar kamratrelationer och framtida kärleksrelationer. Det är därför viktigt att vi låter känslorna ta plats i familjen och pratar med våra barn om dem. Känslor är inte farliga och en känsla är trots allt bara en känsla.

Det kan vara svårt att stå ut med sorg, aggression eller rädsla hos barn. Känslor som uppfattas som jobbiga väcker ofta känslor inom oss själva och det är inte alltid lätt att separera ”mina och dina känslor”. Då är det lätt hänt att istället försöka släta över, distrahera eller trösta bort känslan.  Men på så sätt missar vi den så viktiga bekräftelsen.  Hjälp istället ditt barn att sätta ord på sina känslor - men kräv inte att det ska lyckas, det ska inte vara en prestation att berätta vad man känner. För att underlätta kan du berätta vad du ser och hör och fråga om du uppfattat rätt, utan att värdera:

– Jag ser att du är röd i ansiktet och hör att du höjer rösten. Betyder det att du är arg?
– Jag såg att du gick undan och hörde dig gråta. Är du ledsen, vill du berätta?

Att bekräfta känslan utan att värdera den innebär att du ger barnet rätt till sin egen känsla utan att du uttrycker någon åsikt om känslan.  Vid konflikter är det ett mycket effektivt sätt att bryta negativa tillstånd. Bekräftelsen gör att de starka känslorna ebbar ut och att det blir lättare att prata sig fram till en lösning.

– Jag hör att du inte vill klä på dig och följa med till affären och jag förstår det. Du får vara arg på mig men du får inte sparka på väggen med dina smutsiga skor. 

Här ges både bekräftelse och rätt att vara arg men det är också tydligt att man inte får göra vad som helst. När du kommunicerar på det är sättet hjälper du ditt barn att göra skillnad på tanke, känsla och handling. 

Föreställ dig tankarna, känslorna och beteendet som en länk. När vi fungerar och mår bra är det ”den helande länken”. Då är vi kongruenta med våra värderingar, dem vi är. Men ibland gör vi eller säger saker som går emot vad vi känner eller vad vi tänker är rätt. Då felar länken. Det är ofrånkomligt eftersom vi i vår vardag behöver anpassa oss till andras behov och önskningar vilket ibland krockar med våra egna. Vi kan också få känslor som inte stämmer med vad vi tycker att vi ”borde” känna. Då är det bra att kunna separera tankar, känslor och beteende åt för att veta vad som är vad och bättre förstå sig själv. Vi är komplexa varelser och ju bättre vi känner oss själva, desto lättare har vi att göra kloka val och att fungera socialt.

Det här är förstås rätt avancerad självkännedom men faktum är att barn redan i förskoleåldern kan ta det till sig och lära sig att bättre förstå sig själva och andra. Hjälp ditt barn att göra skillnad mellan tanke, känsla och beteende genom följande frågor:

– Vad tänker du?
– Vad känner du
– Vad gör du?

Vi är inte våra känslor och den insikten gör det oftast lättare att handskas med känslorna. Många barn behöver extra hjälp med att träna impulskontroll medan andra behöver lära sig att uttrycka känslorna eller att sätta gränser gentemot andra. I kommande artiklar delar jag med mig av konkreta tips och användbara lekar och övningar som ni kan göra tillsammans där hemma. 

Allra viktigast för ditt barns emotionella utveckling är relationerna där hemma och vuxna förebilder. Kanske behöver vi lära oss att bättre stå ut med inte bara våra barns alla känslor utan också våra egna? För att kunna bekräfta utan att värdera och att orka vara närvarande i de starka känslorna våra barn uppvisar. Närvaro och trygghet är det absolut viktigaste du kan ge ditt barn. Så låt känslorna flytta in och ta plats i din familj!  Det är ni värda.

Tycker du om att läsa artiklar med fokus på att hjälpa dig att vara den förälder du vill vara? Här finns fler artiklar! Dessutom finns en blogg, klicka här!

Med känsla, Maria-Pia Gottberg

Vill du tipsa andra om artikeln?

NY WEBBKURS

KÄNSLOSMART FÖR FÖRÄLDRAR

För dig som vill skapa mer lugn och mindre stress i familjen!