Köp-och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

Allmänt: Dessa villkor gäller när du som konsument, här efter kallad Kund/Kunden, gör en beställning via www.friendy.se, efter kallad Webbplatsen, och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan Kunden och Friendy & Co. AB (organisationsnummer 556955-3497). Kontaktuppgifter och övrig information om Friendy & Co. AB framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att genomföra köp på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Friendy & Co. AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Friendy & Co. AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen, samt prisjusteringar (exempelvis förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar). Friendy & Co. AB har rätt att korrigera eventuella fel och att uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så skall Friendy & Co. AB så snart detta har uppdagats meddela Kunden därom och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Friendy & Co. AB fortsätter med beställningen.

Leveranstid: 2-3 dagar inom Norden, 2-6 dagar övriga länder (under semester och helger kan det ta längre tid).

Leveranser: Alla leveranser sker med av Friendy & Co. AB vald speditör och debiteras enligt prislista. Det är köparens ansvar att uppge korrekta adress- och kontaktuppgifter vid beställningstillfället och att, efter det att vi effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören, samt tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe i de fall då varan inte kunnat levereras direkt hos köparen. Om köparen inte hämtar ut paketet har Friendy & Co. AB rätt att debitera Kunden kostnaden för returfrakten.

Retur och Reklamation: Kontakta oss alltid innan retur av paket. Oskadade varor med bibehållet och oskadat emballage kan av Kund returneras kostnadsfritt (förutom returfrakt som Kunden själv står för) inom 14 dagar. Returrätten gäller inte ljud- eller bildupptagning (t ex CD-skiva och digitala tjänster). Pengar för redan betald vara betalas tillbaka inom 10 dagar från det vi erhållit oskadad vara. Vid reklamation på grund av transportskadat gods ber vi er fotografera skadan samt kontakta oss för kompensation alternativt retur.

Friendy & Co. AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Friendy & Co. AB inte kan råda över, t ex arbetskonflikt, krig, eldsvåda, terrordåd, pandemi, ändrade myndighetsbestämmelse, tekniska problem eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om sådan situation skulle uppstå informerar Friendy & Co. AB Kunden. Har omständigheten varat längre än två månader har båda parter rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Kampanjer och erbjudanden: Friendy & Co. AB kan under valfria perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Friendy & Co. AB i samband med kampanjen. Friendy & Co. AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och då gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Betalningsvillkor för företag och organisationer (som anger giltigt organisationsnummer), faktura 30 dagar:

En avgift för frakt och porto debiteras utöver priset på produkten/produkterna.

För kunder i länder utanför EU tillkommer en avgift för frakt och tull. Vi ber kunder från andra länder att kontakta oss för mer information.

Sena betalningar debiteras med en avgift på 50 SEK och dröjsmålsränta på 10%.