MARIA-PIA GOTTBERG
Author Archives: MARIA-PIA GOTTBERG

Därför är känslomässig kompetens så viktig för att förverkliga artikel 12 i barnkonventionen

I den korta versionen av Barnkonventionen står det att ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” Läser du den längre versionen kan du lägga märke till att det står att barnet ska ”tillförsäkras” detta. Det är en […]

Läs mer

Barnkonventionen artikel 6 – en samverkansartikel?

I barnkonventionen artikel 6 står det att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. När jag satte mig för att skriva om artikel 6 och FN:s barnrättskommittés kommentarer framträdde några viktiga områden, bland annat känslornas roll och värdet av samverkan mellan förskolan och hemmet. Barnkonventionen nämner inte förskolan specifikt men tar i sina […]

Läs mer

Friendy och Barnkonventionens barnsyn – Artikel 3 om barnets bästa

Tänk hur synen på barn har förändrats under de senaste 100 åren. Som rättigheten om barnets bästa i alla beslut som rör dem.  Jag blir både stolt och glad över det fantastiska arbete som så många människor tidigare har gjort för att vi ska vara där vi är idag – och att få vara en av dem […]

Läs mer

Förväntningarnas högtid

förväntningarnas högtid December är förväntningarnas högtid. Med hjälp av adventsljus och kalendrar tar vi oss steg för steg mot den stora dagen den 24 december. Julafton, dagen då allt ska stämma och måste bli bra. För att inte säga perfekt. Julen dominerar december och gör oss till små monster av uppskruvade förväntningar om vi inte lyckas […]

Läs mer

Ansvar. Att svara an.

ANSVAR. ATT SVARA AN.En sak som tydligt skiljer barndomen från vuxenlivet är att vi som vuxna fullt ut behöver ta ansvar för oss själva. Och ansvar handlar om att svara an. Men från allra första början handlar ansvarstagande mest om plocka undan sina leksaker eller att inte slå lillebror, även när han retas. Men en […]

Läs mer

Finns det några trötta barn här?

finns det några trötta barn här?Vad skulle hända om tomten, en vanlig onsdag i december ställde frågan: Finns det några trötta barn här? Jag gissar på både gäspningar och nickar till svar. Säkert hade någon också upproriskt ropat ”Jag är inte trött!”. Trötthet ligger ofta bakom frustration och ledsenhet. Men det är inte alltid så […]

Läs mer