Barnkonventionen artikel 6 – en samverkansartikel?

I barnkonventionen artikel 6 står det att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. När jag satte mig för att skriva om artikel 6 och FN:s barnrättskommittés kommentarer framträdde några viktiga områden, bland annat känslornas roll och värdet av samverkan mellan förskolan och hemmet.

Barnkonventionen nämner inte förskolan specifikt men tar i sina allmänna kommentarer upp rätten till utbildning under tidig barndom. Där beskrivs att rättigheten handlar om att utveckla barnets fulla möjligheter och rätten att utvecklas optimalt.

”Utveckling” i artikel 6 ska förstås i vid bemärkelse och läsas med ett holistiskt perspektiv. Barnet har rätt till social, andlig, känslomässig, moralisk, mental, fysisk och psykologiska utveckling. Att förskolan ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter innebär blanda annat att respektera andra barn och vuxnas känslor, behov och uttryck och att signalera att egna och andras känslor är viktiga.

Känslornas roll i barnkonventionen

Våra egna och andras känslor påverkar våra liv och relationer. Evolutionärt har känslorna spelat en mycket viktig roll för vår överlevnad och utveckling. Känslorna sänder signaler till oss som ger impuls till att agera i nuet, men kan också lära oss mer om hur vi ska agera i framtiden. Det kan handla om vad vi ska undvika eller söka mer av. Känslor är information, till, från och om oss själva.

Att förstå och kunna uttrycka känslor, med ord eller kroppsspråk, gör att vi lättare kan kommunicera behov, önskemål och intentioner. Ord för känslor hjälper också barnet att själv förstå vad som händer på insidan och hur man kan hantera det på ett bra sätt, liksom att förstå andra. Att ha kunskap om egna och andras känslor är grunden för så mycket annat i ett barns utveckling.

Artikel 6 – en samverkansartikel?

Både barnkonventionen och läroplanen gör tydligt att vårdnadshavarna har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Men det som händer i hemmet påverkar barnet på förskolan och det som händer på förskolan påverkar barnet hemma. För att barnets rätt till optimal utveckling ska bli verklighet i praktiken behöver vi samverka. 

Förskolan kompletterar hemmet och kan skapa goda förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan ska också göra vårdnadshavare delaktiga i dess verksamhet, bland annat i arbetet med känslorna och barnets rättigheter enligt barnkonventionen. 

Bild på känslodockan Friendy

Konkreta tips:

Flera förskolor som arbetar med känslor med hjälp av känslodockan FRIENDY låter barnen välja en docka att ta med hem en eller ett par dagar. Barnen visar och berättar vad Friendy gör i förskolan och hur det är att vara exempelvis arg, sur eller glad. Kanske visar barnet hur Friendy ser ut, använder en spegel för att utforska hur barnet själv ser ut när hen är arg, sur eller kanske glad. Känslodockor som får följa med barnen hem sätter igång prat om känslorna och fungerar som en länk mellan förskolan och hemmet.

Låt barnen rita ett självporträtt när de är glada eller annan valfri känsla. Lägg sedan ner bilden i ett kuvert och låt barnen ta med det hem. Ge barnen i uppgift att visa bilden och berätta därhemma vad som gör hen glad (eller annan känsla). Skicka gärna med några frågor att prata om hemma.

Exempel på frågor:

Blir barn och vuxna glada av samma saker?

Hur känns det i kroppen när du är glad/arg/ledsen osv?

Hur ser du ut när du är riktigt glad/sur/rädd osv?

Vem skrattar mest?

Berätta för vårdnadshavarna att arbetet med känslor handlar om att utveckla språket för känslor, att skapa självkännedom, utveckla empati, perspektivtagande och medkänsla och att det är ett sätt att arbeta med barnets rätt till utveckling enligt artikel 6 i barnkonventionen och hur ni tänker kring det.
https://friendy.se/erbjudanden/barnkonventionen-i-forskolans-vardag/
Svårare än så behöver det inte vara! 

/Paulina Gunnardo, beteendevetare och konsult på FRIENDY & Co.

Tyckte du att det här var intressant? Håll då utkik efter höstens prova-på-föreläsning med Paulina som vi bjuder in till via vårt nyhetsbrev och vårt instagramkonto @friendyfamily. Nyhetsbrevet kan du anmäla dig till under fliken ”Hem”, längst ned på den sidan.

Här hittar du information om Paulinas föreläsning ”Barnkonventionen i förskolans vardag”.

Bild på Paulina

MARIA-PIA GOTTBERG