Friendy och barnkonventionen – del 1

När jag läser artikel 2 i barnkonventionen tänker jag att det låter så självklart att barn ska ha samma rättigheter och lika värde – men att det i praktiken inte alltid är självklart att det blir så. 

Barn föds med olika förutsättningar och uppväxtvillkor. Det kan påverka hur långa deras liv blir, hur de kommer att må under livets gång, hur de förstår och kan uttrycka känslor, huruvida de söker hjälp när de behöver hjälp och så vidare. Det påverkar dem även här och nu, i deras vardag idag.

I en av de allmänna kommentarerna från FN:s barnrättskommitté, där barnets rätt till hälsa beskrivs, beskrivs det hälsofrämjande perspektivet. Både i barnkonventionen och i Världshälsoorganisationens författning ses hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart som frånvaron av sjukdom och andra åkommor. 

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar visar också att vi ska förhålla oss till barns hälsa ur ett barnrättsperspektiv. Det betyder att varenda barn har rätt att växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. Och, de har också rätt att utveckla tillräcklig kapacitet för att själv kunna hävda sin rätt till hälsa. Det tycker jag är fantastiskt att de lyfter!

Så kan Friendy hjälpa till

Med hjälp av Friendy kan vi göra barnkonventionen konkret i vardagen med barnen. Friendy hjälper barn (och vuxna) att förstå, sätta ord på och handskas med känslor. Att få koll på sina känslor främjar psykisk hälsa, självmedkänsla, empati och förebygger psykisk ohälsa. Och för att kunna hävda sin rätt till hälsa, som alltså beskrivs i FN:s barnättskommittés allmänna kommentar, behöver barnet ha koll på känslor, vara i kontakt med sina känslor och ha ett språk för dem, för att kunna uttrycka vad som händer inombords.

Det som också är så fantastiskt med Friendy är att Friendy talar så mycket med sitt kroppsspråk. På så sätt kan vi även på ett enkelt och konkret sätt möta de barn som ännu inte har ett tal eller ett språk för känslor. Det går med andra ord att följa barnkonventionen även tillsammans med de allra yngsta barnen! 

Barnkonventionen ger oss ett fantastiskt och mycket viktigt uppdrag att främja varje barns utveckling och bidra med goda förutsättningar för det. Det gäller alla barn eftersom varje barn har samma rättigheter och lika värde. När Friendy flyttar in lär Friendy känna och möter alla barn – oavsett förutsättningar och uppväxtvillkor. Med Friendy är alla känslor okej och barnet får hjälp att utforska känslorna oavsett var barnet befinner sig i den känslomässiga utvecklingen. Varför inte kan använda Friendy som vännen som vill väl men som också kan utmana barnens tänkande genom frågor och dilemman?

Icensätta konflikter och dilemman

Ett uppskattat sätt att jobba med Friendy är att iscensätta konflikter där de olika känslorna får komma till tals. Exempelvis en konflikt där ett barn inte får samma förutsättningar som de andra. Kanske blir hen ledsen eller arg? Hur tycker ni att vi ska göra nu? Vad tror du FRIENDY känner nu?

Tänk på att inte låta ansvaret hamna hos den som är utsatt. Samtidigt är det viktigt att ge stärkande exempel för hur den som är utsatt för diskriminering kan agera liksom att stärka de barn som annars lätt blir ”tysta vittnen”. Det är en balansgång för att inte landa i ett rätt-och-fel-tänkande utan konstruktiva verktyg att kunna använda sig av i verkliga livet. Men så kraftfullt när det blir bra!

/Paulina Gunnardo, beteendevetare och konsult på FRIENDY & Co.

Under hösten (2022) lanserar vi en ny föreläsning och utbildning med Paulina med fokus på hur förskolan kan arbeta praktiskt med barnkonventionen. Här kan du läsa mer om föreläsningen ”Barnkonventionen i förskolans vardag”.

Bild på Paulina

MARIA-PIA GOTTBERG